Kontakt

Za sve potrebne informacije možete
nam se obratiti na telefone:

018/4560-334 i 063/409-072

Ili možete doći lično na adresu:

Naselje "9. maj",
Topličkih partizanskih odreda 22a
18250 Niš