Bičeve i korbače ističu tanko telo sa malo proširenim vrhom, čija je svrha da ošine vrhom ili celom dužinom.